20 april 2019

Binden en boeien van talent binnen organisaties wordt steeds belangrijker

De arbeidsmarkt is in de afgelopen jaren in een razend tempo veranderd. De vraag is sterk toegenomen en volgens de voorspellingen zal dit ook in de komende jaren blijven toenemen. Zeker de vraag naar goed opgeleide (young) professionals binnen de logistieke- en supply chain sector is enorm. Niet alleen wordt het werven van nieuwe medewerkers hierdoor steeds moeilijker maar ook het behouden, binden en boeien van uw huidige medewerkers wordt hierdoor steeds belangrijker. Het bieden van goede ontwikkelingsmogelijkheden wordt in veel onderzoeken genoemd als een van de belangrijkste redenen waarom medewerkers kiezen voor een nieuwe baan of om juist te blijven bij hun huidige werkgever.

Zeker de jongere generatie heeft een grote behoefte aan het continu blijven ontwikkelen. Met het programma Your Career In Control voorzien we in de ontwikkelbehoefte van young professionals in een logistieke en supply chain omgeving. Het programma heeft als doel HBO- en WO-opgeleiden te boeien en te binden voor het logistieke en supply chain werkveld. Door middel van trainingen, coaching en intervisie worden deelnemers gedurende een periode van 18 maanden opgeleid en intensief begeleid op het gebied van soft skills. Het programma wordt door onze vorige deelnemers als zeer positief en waardevol ervaren en wordt gewaardeerd met een gemiddelde score van 8,1.

Binnenkort starten er weer nieuwe groepen. De eerste aanmeldingen zijn inmiddels binnen maar we hebben nog enkele plaatsen vrij. Heb jij een of meerdere medewerkers waarvoor dit programma interessant is dan horen we dit graag.

Aanmelden Nieuwsbrief

Blijf altijd op de hoogte van de laatste
logistieke carriére kansen en opleidingen

Wij zijn altijd
op zoek naar
logistiek talent!