Persoonlijke Profiel Analyse

Om je persoonlijke ontwikkel richting te bepalen, maken wij gebruik van de Persoonlijke Profiel Analyse (PPA) van Thomas International. De PPA methode is een krachtig instrument dat ons in staat stelt om jouw individuele werksituatie op een effectieve manier in kaart te brengen. De methode is doelbewust ontwikkeld voor de werksituatie en kan bij vrijwel elk aspect van de menselijke interactie gebruikt worden.

Persoonlijke Profiel Analyse
De PPA inventariseert de gedragseigenschappen van een persoon. Op deze manier wordt het te verwachten werkgedrag bepaald. De PPA laat jou woorden kiezen waarvan jij vindt dat deze het best of het minst op jou van toepassing zijn. Door deze keuzes op een wetenschappelijke manier in een grafiek weer te geven, krijgen we inzicht in jouw gedragingen in je functie en werkomgeving.

De Persoonlijke Profiel Analyse is niet zomaar een test. Het is een nauwkeurig onderzochte en gevalideerde psychotechnische methode, die het gedrag van een persoon aantoont in een functie en werkomgeving. Het geeft inzicht in:

  • hoe jij jezelf ziet
  • hoe jij je gedraagt onder druk
  • hoe jij je denkt te moeten gedragen om succesvol te zijn in jouw huidige werksituatie

Meer informatie: info@viaprofessionals.nl.

Meer weten over de Persoonlijke Profiel Analyse?
Ik help je graag verder!

Inge van Els | Talent Development Manager
T. 077 320 1320