Incompanytrainingen

Bij een Incompanytraject staan de ontwikkelbehoefte en de context van jouw organisatie centraal. Daarin verdiepen we ons terdege, voordat we een traject inrichten en een concreet programma samenstellen. De leerdoelen, opzet, duur en inhoud van de trainingen worden in overleg bepaald. Bij voorkeur spreken we vooraf ook met enkele deelnemers om een goed beeld te kunnen vormen van de doelgroep. Op die manier kunnen wij de training zo goed mogelijk laten aansluiten op hun ontwikkelbehoefte.

Onze trainingsstijl

De trainingen van VIA Academy Professionals zijn herkenbaar aan hun praktische stijl en persoonlijke benadering. Stukjes theorie worden telkens vertaald naar de dagelijkse praktijk van de deelnemers. De nadruk ligt dan ook op oefenen en zelf ervaren. We werken met voorbereidings- en praktijkopdrachten om de stap van training naar praktijk makkelijker te maken. Onze trainers krijgen vaak van deelnemers terug dat ze hun persoonlijke benadering prettig vinden. Ook in een groep is er voldoende aandacht voor elke individuele deelnemer, al dan niet aangevuld met individuele coachgesprekken. In onze trainingen heerst een open, prettige en vertrouwelijke sfeer met een gezonde dosis humor.

Digitale leeromgeving en blended learning

In grotere trajecten maken we vaak gebruik van onze eigen digitale leeromgeving of we ontwikkelen een omgeving voor onze opdrachtgever. Daarin vinden deelnemers alle relevante informatie terug. Denk aan praktische zaken als planning en locatie, maar ook opdrachten en hand-outs. Daarnaast kunnen we ook trainingsonderdelen online verzorgen. Afhankelijk van doelgroep en ontwikkelbehoefte maken we de juiste keuze voor fysieke contactmomenten, online activiteiten of een mix daarvan.

Referentietrajecten en opdrachtgevers

Omdat we maatwerk leveren, zien onze programma’s er elke keer weer anders uit. Om toch een indruk te krijgen, beschrijven we een aantal programma’s.

Ewals Cargo Care / Ewals Group
Voor Ewals verzorgen we diverse soft skill trainingen, hetzij op interne open inschrijving, hetzij op maat gemaakt voor bepaalde afdelingen of teams. Denk hierbij aan thema’s als effectief beïnvloeden, klantgerichtheid en timemanagement. Daarnaast verzorgen we voor het management op diverse niveaus de volgende programma’s:

Ewals Management & Leadership Program
Doelgroep: leidinggevenden vanaf teamleider niveau tot en met directie.
Onderwerpen: communicatie en beïnvloeden, leiderschap, finance, projectmanagement, timemanagement. Aan dit programma hebben inmiddels meer dan 150 personen uit 17 landen deelgenomen.

Ewals Next Generation Leadership Program
Om het management te ondersteunen in hun ontwikkeling zodat ze klaar zijn voor de toekomst, hebben we in cocreatie met Ewals het Next Generation Leadership Program ontwikkeld.
Doelgroep: top 100 leaders binnen Ewals in heel Europa.
Thema’s: verdiepend leiderschapstraject.

Strukton
We zijn al jarenlang betrokken bij Strukton Young Professionals, voorheen Strukton Jong Management. Dit is een intensief programma waarin high potentials modules volgen en gedurende 9 maanden werken aan een verbeterplan binnen de eigen organisatie. Wij coördineren het programma en verzorgen de soft skill onderdelen. Daarnaast coachen we de deelnemers individueel. Het programma wordt erg positief beoordeeld door de opdrachtgever en door de deelnemers, die aangeven dat ze aanzienlijke stappen zetten in hun persoonlijke ontwikkeling en veel meer zelfvertrouwen hebben.

Vostermans
Voor Vostermans verzorgen we Vostermans Young Professionals, een tweejarig programma voor een aantal jonge talenten in de organisatie. Het traject start met een assessment gevolgd door een breed pakket aan trainingen. Het merendeel van de trainingen wordt verzorgd door VIA Academy, maar er komen ook diverse interne en externe gastsprekers aan bod. Naast de trainingen werken de deelnemers in teams aan verbetertrajecten binnen hun eigen organisatie. Hier kunnen ze het geleerde meteen toepassen in de praktijk en een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de organisatie als geheel. Tot slot krijgen de deelnemers individuele coaching ter ondersteuning van hun persoonlijke ontwikkeling.

Diverse opdrachtgevers
Ook zijn we voor diverse opdrachtgevers gestart met een Leadership programma voor alle middenkader leidinggevenden. Na een assessment en individuele intakegesprekken volgen er trainingen op het gebied van effectief communiceren en beïnvloeden, situationeel leidinggeven, functionerings- en beoordelingsgesprekken en coachen en ontwikkelen van collega’s. Deelnemers worden individueel gecoacht en houden een reflectieverslag bij om hun eigen ontwikkeling te volgen. Het traject wordt afgesloten met een eindgesprek waarbij interne en externe coach aansluit, gevolgd door een afsluitende sessie met de gehele groep.